قابلیت های S20 به صورت رسمی برای سری Galaxy S10 و سری Galaxy Note10 ارائه شد

حساب کاربری